AM Værktøj
- Stanseværktøj
- Trækværktøj
- Kantpresseværktøj
- Speciel maskiner
Teknikvej 25
5260 Odense S
Telefon: +45 63 95 56 00
AM Værktøj
 
   
     
 
           
  dansk   Tysk   engelsk
           

 

Fleksibilitet

 


 
Fra første dialog til færdigt værktøj

Fleksibilitet handler først og fremmest om en forståelse for kundens situation.
Det gælder i alle faserne fra første dialog til færdige og velfungerende værktøjer.

Undervejs handler det bl.a. om:
Konstruktion/produktudvikling
Vi ser den første del af dialogen som en vigtig forudsætning for at have succes i resten af forløbet. Vi lytter godt efter, når kunden definerer sit behov og afvejer herefter de tekniske muligheder for at omsætte ideen i produkt og i praksis – den såkaldte ”produktkritik”. I den forbindelse er det vores opgave at give kunden et præcist billede af de konkrete muligheder.


I produktudviklingen deltager både konstruktører, tekniske tegnere og værktøjsmagere efter behov.

Tilbud
Vi udarbejder et tilbud ud fra de definerede forudsætninger, så kunden har en klar opfattelse af den økonomi, der er forbundet med løsningen.


 

 



Konstruktionsoplæg
På dette tidspunkt er vi langt nok i forløbet til, at der udarbejdes et egentligt konstruktionsoplæg. Det er et komplet og 100% bud på løsningen, hvor kunden kan se detaljer, materialevalg, renoveringsmuligheder, sikkerhed i værktøjet (f.eks. sensorer) osv. Det er med andre ord en gennemgang af løsningen og værktøjet fra A til Z.

Konstruktionerne leveres naturligvis i 3D-tegninger, der er udarbejdet på CAD/CAM.

Etablering og implementering
Når kunden beslutter sig for at arbejde videre med løsningen, bliver den produceret på AM Værktøjs fabrik i Odense. Herefter transporteres den til kunden, etableres og implementeres, så den fungerer optimalt fra første produktion hos kunden.

Reparation og vedligeholdelse
Vi står til rådighed i døgnets 24 timer, hvis der skulle opstå problemer med værktøjet. For os – og især for kunden – handler det om at få produktionen i gang igen så hurtigt som muligt.

 

     
 
 
     
   
 
  Uptime-IT ApS