AM Værktøj
- Stanseværktøj
- Trækværktøj
- Kantpresseværktøj
- Speciel maskiner
Teknikvej 25
5260 Odense S
Telefon: +45 63 95 56 00
AM Værktøj
 
   
     
 
           
  dansk   Tysk   engelsk
           

 

Diverse emner

 


 
Værkstøjsfremstilling Værktøjsfremstilling Værktøjsfremstilling

Emner fra dybtræksværktøjer

Aluminiums emner for
automotive – fremstillet i transferværktøj.
Ramme for betjeningspanel til varmepumpe – fremstillet i
hydraulisk presse 
     
Værktøjsfremstililng  Værktøjsfremstililng Værktøjsfremstililng
Varmefordelingsrør – fremstillet
i specialmaskiner fra AM
Værktøj A/S
Montageplade for ventilations-
anlæg, med optrukne detaljer – fremstillet i hydraulisk presse.
Aluminiumsprofil for automotive – fremstillet i transferværktøj, med
stans – buk – og strækbuk. 
     
Værktøjsfremstililng Værktøjsfremstililng Værktøjsfremstililng
Aluminiumsprofil for automotive – fremstillet i transferværktøj,
med stans – buk og prægning.

Beslagdel for kontormøbel – fremstillet i følgesnitsværktøj.

Sideafdækning for brændeovn – fremstillet i specialværktøj fra
AM Værktøj A/S, i værktøjet
formes udvendig radius, samtidig
med at indvendig kant i lyshul
trækkes op, og udvendige
langsider, bukkes om.

     
Værktøjsfremstililng   Værktøjsfremstililng
Sideprofil for brændeovn
Fremstillet i specialværktøj for kantpresse. Emnet fremstillet
med 3 tryk - hvor udvendig radius samt z- buk på langsider formes.
 
Eksempler på reflektorprofiler for belysningsindustrien. Fremstillet i specialværktøjer for kantpresse. 
Hver emne fremstillet med 1 tryk,
og værktøjerne er produceret med
en overflade, så mærker og ridser undgåes. 
 
 
     
   
 
  Uptime-IT ApS